مقالات در نشریات

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۱الگوهای احتمالی فردوسی در تدوین شاهنامهدکتر آرش امراییفصلنامه آفاق1397/10/01
۲ساختار قصاید ستایشی منوچهریدکتر نصرالله امامی ، دکتر منوچهر تشکری ، دکتر آرش امراییفصلنامه سبک شناسی نظم و نثر1392/06/01
۳بهره های تاریخی مدایح خاقانیدکتر آرش امراییفصلنامه سبک شناسی نظم و نثر1393/04/01
۴ساختار مراثی فارسیدکتر آرش امراییفصلنامه سبک شناسی نظم و نثر1392/05/30
۵نقدی بر شرح دیوان ناصرخسرودکتر آرش امراییمتن شناسی ادب فارسی دانشگاه اصفهان1394/11/1
نمایش ۱ تا ۵ مورد از کل ۵ مورد.