خلاصه سوابق

خلاصه سابقه علمی

نام و نام خانوادگی:  مهدی بهداروندی عسکر

 عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

مرتبه علمی :استادیار دانشکده مهندسی گروه عمران سازه های دریایی

وضعیت تاهل : متاهل

محل تولد : اهواز خوزستان

دیپلم ریاضی فیزیک از دبیرستان نمونه دولتی دکتر حسابی اهواز  با معدل 19/03

رشته تحصیلی: مهندسی آب

کارشناسی از دانشگاه شهید چمران اهواز

کارشناسی ارشد با معدل 17/45

دکتری از دانشگاه شهید چمران اهواز در رشته سازه‌های آبی با معدل 18/12

 

موضوع پایان نامه دوره کارشناسی ارشد :

شبیه سازی سیلاب حد فاصل اهواز تا دارخوین بوسیله نرم افزارهای Mike 11 ,Mike21,Mike flood

موضوع پایان نامه دوره دکتری :

بررسی ممنتوم انتقالی بین کانال اصلی و کانال ساحلی در مقاطع مرکب