کتاب ها

  1. کتاب اصول مهندسی در طراحی سازه های انتقال آب انتشارات بشیر علم و ادب تهران سال 1386( این کتاب در حال حاضر رفرنس وزارت علوم در ایران است)
  2. اصول مدلسازی هیدرولیکی جریان در مهندسی رودخانه بوسیله نرم افزار های Mike11Mike21,Mike flood,سال 1387 نشر تراوا اهواز,
  3. طراحی موج شکن ها و سازه های ساحلی با BREAKWAT سال 1394 نشر شاپرک تهران
  4. ترجمه کتاب اصول هیدرولیکی لایروبی (از سری کتاب های جامعه مهندسین عمران آمریکا ASCE) ، انتشارات شاپرک ، تهران 1394
  5. ترجمه کتاب مهندسی سواحل جلد 1 ( از سری کتاب های موسسه دلفت هلند) ، انتشارات جهاد دانشگاهی
  6.  ترجمه کتاب هیدرولیک محاسباتی کانال های باز جلد 1 ، انتشارات جهاد دانشگاهی
  7. ترجمه کتاب مکانیک انتقال رسوبات ساحلی ( از سری کتاب های پیشرفته در مهندسی دریا ) ، انتشارات سازمان بنادر و دریانوردی
  8. ترجمه کتاب ، مهندسی و طراحی دیوارهای حائل و سیلبند (انتشارات دیباگران تهران)