نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۲۸ مورد.

دکتر بیتا ارچنگی

دکترای تخصصی
علوم دریایی و اقیانوسی - زیست شناسی دریا
دکتر بیتا ارچنگی
دانشیار دکترای تخصصی
علوم دریایی و اقیانوسی - زیست شناسی دریا
-

http://faculty.kmsu.ac.ir/archangi/fa

دکتر محمد

دکتر محمد اسماعیل دوست

دکتری
مهندسی دریا - مخابرات و الکترونیک دریایی
دکتر محمد اسماعیل دوست
استادیار دکتری
مهندسی دریا - مخابرات و الکترونیک دریایی
-

http://faculty.kmsu.ac.ir/doust/fa

گوگل اسکالر

دکتر حکیمه امانی پور

منابع طبیعی دریا - محیط زیست
دکتر حکیمه امانی پور
استادیار -
منابع طبیعی دریا - محیط زیست
-

http://faculty.kmsu.ac.ir/amanipour/fa

دکتر آرش

دکتر آرش امرایی

دکترای تخصصی
اقتصاد و مدیریت دریا - علوم پایه و دروس عمومی
دکتر آرش امرایی
استادیار دکترای تخصصی
اقتصاد و مدیریت دریا - علوم پایه و دروس عمومی
-

http://faculty.kmsu.ac.ir/amraei/fa

گوگل اسکالر

دکتر صدیقه بطالبلوئی

دکترای تخصصی
منابع طبیعی دریا - محیط زیست
دکتر صدیقه بطالبلوئی
استادیار دکترای تخصصی
منابع طبیعی دریا - محیط زیست
-

http://faculty.kmsu.ac.ir/bataleblooie/fa

دکتر مهدی

دکتر مهدی بهداروندی عسکر

دکترای تخصصی
مهندسی دریا - عمران ومهندسی رودخانه
دکتر مهدی بهداروندی عسکر
استادیار دکترای تخصصی
مهندسی دریا - عمران ومهندسی رودخانه
-

https://www.researchgate.net/profile/Mehdi_Behdarvandi_Askar

گوگل اسکالر

دکترفواد بوعذار

علوم دریایی و اقیانوسی - شیمی دریا
دکترفواد بوعذار
دانشیار -
علوم دریایی و اقیانوسی - شیمی دریا
-

http://faculty.kmsu.ac.ir/bozar/fa

مهندس مصطفی

مهندس مصطفی جعفرزاده خطیبانی

کارشناسی ارشد
مهندسی دریا - کشتی سازی
مهندس مصطفی جعفرزاده خطیبانی
مربی کارشناسی ارشد
مهندسی دریا - کشتی سازی
-

http://faculty.kmsu.ac.ir/jafarzadeh/fa

دکتر احمد حاجیوند

مهندسی دریا - کشتی سازی
دکتر احمد حاجیوند
استادیار -
مهندسی دریا - کشتی سازی
-

http://faculty.kmsu.ac.ir/hajivand/fa

دکتر فاطمه حسین پور

اقتصاد و مدیریت دریا - اقتصاد و بیمه دریایی
دکتر فاطمه حسین پور
استادیار -
اقتصاد و مدیریت دریا - اقتصاد و بیمه دریایی
-

http://faculty.kmsu.ac.ir/hosenpour/fa

دکتر مهسا حقی

منابع طبیعی دریا - شیلات
دکتر مهسا حقی
استادیار -
منابع طبیعی دریا - شیلات
-

http://faculty.kmsu.ac.ir/haghi/fa

دکتر آی ناز خدانظری

منابع طبیعی دریا - شیلات
دکتر آی ناز خدانظری
استادیار -
منابع طبیعی دریا - شیلات
-

http://faculty.kmsu.ac.ir/khodanazari/fa

دکتر اولیا قلی خلیلی پور

منابع طبیعی دریا - محیط زیست
دکتر اولیا قلی خلیلی پور
استادیار -
منابع طبیعی دریا - محیط زیست
-

http://faculty.kmsu.ac.ir/khalilipour/fa

دکتر محمد ذاکری

منابع طبیعی دریا - شیلات
دکتر محمد ذاکری
استادیار -
منابع طبیعی دریا - شیلات
-

http://faculty.kmsu.ac.ir/zakeri/fa

مهندس اعتمادالدین رابعی غلامی

مهندسی دریا - کشتی سازی

دکتر محمدعلی سالاری علی ‌آبادی

علوم دریایی و اقیانوسی - زیست شناسی دریا
دکتر محمدعلی سالاری علی ‌آبادی
دانشیار -
علوم دریایی و اقیانوسی - زیست شناسی دریا
-

http://faculty.kmsu.ac.ir/salari/fa

دکتر امیر پرویز

دکتر امیر پرویز سلاطی

دکترای تخصصی
منابع طبیعی دریا - شیلات
دکتر امیر پرویز سلاطی
استاد دکترای تخصصی
منابع طبیعی دریا - شیلات
-

http://faculty.kmsu.ac.ir/a-p-s/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس

دکتر نگین سلامات

منابع طبیعی دریا - محیط زیست
دکتر نگین سلامات
دانشیار -
منابع طبیعی دریا - محیط زیست
-

http://faculty.kmsu.ac.ir/salamat/fa