مقالات در نشریات

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۱تجزیه و تحلیل استراتژی تغذیه ای در خرچنگ شناگر آبی (Portunus pelagicus, Linnaeus, 1758) با استفاده از مدل گرافیکی Castello درآب‌های سواحل خوزستانعاطفه سلیمانی فارسانی- مهسا حقی- محمد ذاکری- مجید شکاریمجله علوم و فنون دریایی1397
نمایش ۱ تا ۱ مورد از کل ۱ مورد.