مقالات در نشریات

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۱ارائه روش ترکیبی برای تحلیل هیدرودینامیکی شناورسواثاحمد حاجیوند، عقیل داراییمجله علوم و فنون دریایی2019-05-10
۲بررسی اثر طول موج و زاویه برخورد بر مقاومت اضافی کشتی در موج منظمشهرزاد نیکبخت، احمد حاجیوند، مصطفی جعفرزاده خطیبانیمجله علمی – پژوهشی علوم و فنون دریایی2017
۳بررسی تأثیر ابعاد هندسی بر رفتار هیدرودینامیکی شناور دو بدنهاحمد حاجیوند، حسام الدین روانبخشمجله علمی – پژوهشی علوم و فنون دریایی2017
۴تعیین ضرایب هیدرودینامیکی یک ربات هوشمند زیر آبی در محیط دینامیک سیالات محاسباتیاحمد حاجیوند؛ مهدی حسنی؛ مهدی بابایی؛ محسن صادقیانفصلنامه علمی دریا فنون2016-08-23
۵محاسبه ضرایب هیدرودینامیکی سکان با شبیه‌سازی آزمایش کشش استاتیکیمولود آریان مرام،احمد حاجیوند، اعتماد الدین رابعیمجله علمی – پژوهشی علوم و فنون دریایی2016
۶Investigation the effect of canted rudder on the roll damping of a twin-rudder shipMohamad Sadeghi- Ahmad HajivandApplied Ocean Research2020-02-25
۷Investigating the effect of rudder profile on 6DOF ship turning performanceAli Hasanvand, Ahmad Hajivand, Nasim Ale aliApplied Ocean Research2019-08-31
۸EFFECT OF HYDROPLANE PROFILE ON HYDRODYNAMIC COEFFICIENTS OF AN AUTONOMOUS UNDERWATER VEHICLEA Hajivand, SH Mousavizadegan, M Sadeghian, M FadaviBrodogradnja2016
۹Calculation of AUV hydrodynamic coefficients using computational fluid dynamicAHMAD HAJIVAND, MEHDI HASSANI, MEHDI BABAIE, MOHSEN SADEGHIANIRANIAN JOURNAL OF MARINE TECHNOLOGY2016
۱۰Virtual simulation of maneuvering captive tests for a surface vesselA Hajivand, SH MousavizadeganInternational journal of naval architecture and ocean2015
۱۱Virtual maneuvering test in CFD media in presence of free surfaceA Hajivand, SH MousavizadeganInternational journal of naval architecture and ocean2015
نمایش ۱ تا ۱۱ مورد از کل ۱۱ مورد.