برنامه درسی

لیست برنامه های درسی

عنوان مکانیک سیالات۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
منابع
  • FLUID MECHANICS: FUNDAMENTALS AND APPLICATIONS, THIRD EDITION, Yunus A. Çengel & John M. Cimbala, 2014. by The McGraw-Hill Companies, Inc.
  • A BRIEF INTRODUCTION TO FLUID MECHANICS, FIFTH EDITION, Donald F. Young Bruce R. Munson, THEODORE H. OKIISHI, WADE W. HUEBSCH, 2011. by John Wiley & Sons, Inc.
فایل پیوست FMIISyllabus.pdf
طرح درس

مکانیک سیالات یک موضوع هیجان انگیز و جذاب با کاربردهای عملی نامحدود که از سیستم های بیولوژیکی میکروسکوپی تا کشتی، خودرو، هواپیما، و نیروی محرکه فضاپیما را شامل می شود.  هدف ما این است که این درس، از طریق توضیحات دقیق مفاهیم و استفاده از نمونه های متعدد کاربردی، طرح ها، شکل­ها شکاف بین دانش و استفاده مناسب از آن دانش را پر کند.


عنوان هیدرودینامیک کشتی ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
منابع
  • Ship resistance and flow. Lars Larsson, Hoyte C. Raven, Society of Naval Architects and Marine Engineers, 2010.
  • Ship Resistance and Prشopulsion: Practical Estimation of Propulsive Power. Molland, A., Turnock, S., & Hudson,. Cambridge: Cambridge University Press. 2011.
  • Marine Propellers and Propulsion 3rd Edition.   John Carlton Butterworth-Heinemann. 2012
فایل پیوست NHISyllabus.pdf
طرح درس

طراحی هیدرودینامیکی کشتی یکی از مهم­ترین جنبه­ های طراحی انواع مختلف کشتی است. طراحی شناوری که برای حرکت در دریا کمترین توان ممکن را نیاز داشته باشد دغدغه اصلی مهندس کشتی ساز است.


عنوان طراحی به کمک کامپیوتر
مقطع تحصیلی کارشناسی
منابع

http://www.bakker.org/dartmouth06/engs150/.

Star-CCM+ tutorials

فایل پیوست CFD.pdf
طرح درس

حل بسیاری از مسائل کاربردی مکانیک سیالات با روش های تحلیلی و آزمایشگاهی امکان پذیر نیست و یا هزینه و زمان مورد نیاز برای رسیدن به جواب زیاد است. شبیه سازی عددی این مسائل روش متداولی برای حل این مسائل است. ایده اصلی این روش حل معادلات حاکم بر جریان سیال اطراف جسم با روش های عددی و استخراج خواص سیال در تمام محدوده محاسباتی است.