مقالات در نشریات

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۱Feeding and reproduction ecological patterns of Coptodon zillii in Shadegan wetland: An aggressive potential species for local aquacultureBavali S., Haghi M., Zakeri M., Kochanian PInternational Aquatic Research2022
۲Trophic structure using ecological relationships between five dominant commercial fish in Kolahi to DargahanMasoomi, Zahra- Haghi, Mahsa- Zakeri Mohammad- Momeni, MohammadMarine Ecology2023
۳تجزیه و تحلیل استراتژی تغذیه ای در خرچنگ شناگر آبی (Portunus pelagicus, Linnaeus, 1758) با استفاده از مدل گرافیکی Castello درآب‌های سواحل خوزستانعاطفه سلیمانی فارسانی- مهسا حقی- محمد ذاکری- مجید شکاریمجله علوم و فنون دریایی1397
نمایش ۱ تا ۳ مورد از کل ۳ مورد.