آی ناز خدانظری

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۵شیلاتعلوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
کارشناسی ارشد۱۳۸۸شیلاتعلوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
دکترای تخصصی۱۳۹۲شیلات- فراوری محصولات شیلاتیعلوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهرعضو هیات علمیرسمی قطعیتمام وقت۱۲

سوابق اجرایی

معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده منابع طبیعی دریا (آذر ۱۳۹۸ تا دی ۱۴۰۰)

دبیر کمیته منتخب دانشکده منابع طبیعی دریا

 

۱- پژوهشگر برتر گروه شیلات در سال ۱۳۹۷

۲- پژوهشگر برتر گروه شیلات در سال ۱۳۹۸

۳- پژوهشگر برتر منطقه آزاد اروند (شهرستان آبادان و خرمشهر) در سال ۱۳۹۹

سوابق پژوهشی

۱- استخراج عصاره های گیاهی به عنوان مکمل های آنتی اکسیدانی و آنتی میکروبی در تغذیه و فرآوری آبزیان

۲- اندازه گیری فاکتورهای فساد چربی در خوراک و لاشه آبزیان

۳- روش اندازه گیری شاخص کیفی تری متیل آمین در عضله محصولات دریایی

۴- اندازه گیری بار میکروبی کل و سرمادوست در فرآورده های آبزیان

۵- روش های ارزیابی حسی مواد غذایی

۶- آموزش نرم افزارend note

۷- روش اندازه گیری تیوباربیتوریک اسید (TBA) در خوراک و لاشه آبزیان

۸- روش های اندازه گیری فاکتورهای فساد چربی (TVB-N، TBA) خوراک و لاشه ماهیان استخوانی

۹- اصول نگارش یافته های علمی

عضو هیات تحریریه مجله علوم آبزی پروری