مقالات در همایش ها

#عنوان مقالهنویسندگانهمایشتاریخ برگزاری همایش
 
۱تحلیل روایت‌شناسانه داستان دیدار اثر احمد محمودحامد صافیجایزه ملّی داستان مکتب جنوب1395-12-20
۲مقایسه داستان کرم هفتواد در شاهنامه فردوسی و کارنامه اردشیر بابکان بر اساس فزون متنیت ژنتحامد صافیشاهنامه فردوسی و گذرگاه ابریشم1398-2-23
۳خوانش فزون متنی خطبه حضرت زینب در کوفهحامد صافیکنگره ملّی شکوه شکیبایی1393-10-25
۴بررسی ارتباط تواریخ عربی با خدای نامه ها بر اساس نظریه دگر متنیت ژنتحامد صافیمتن پژوهی ادبی1395-09-20
۵بررسی برجسته سازی ادبی در اشعار پایداری قیصر امین پور بر اساس نظریه فرمالیسمحامد صافیهمایش ادبیات معاصر فارسی1395-10-20
۶تحوّل معنایی وطن و آزادی در شعر اقبال لاهوریحامد صافیهمایش بین المللی بیداری اسلامی و بسیج مستضعفین1393-8-20
۷مقایسه داستان رفتن کیکاوس به آسمان در شاهنامه فردوسی و دینکرد بر اساس فزون متنیت ژنتحامد صافیهمایش بین المللی پژوهش‌های علوم انسانی1396-10-22
۸جستاری در گزارش فردوسی از اشکانیان از دیدگاه نقد منابعحامد صافیهمایش شاهنامه فردوسی دانشگاه فردوسی مشهد1395-02-23
۹بررسی رابطه ترامتنی شاهنامه با خدای نامه ها بر اساس بررسی روایت شناسانه داستان کیومرث بر اساس نظریه تودوروفحامد صافیهمایش شاهنامه فردوسی و پژوهش های آیینی1391-02-23
۱۰بررسی در زمانی اسطوره کیومرث در روایت خدای نامه ها و شاهنامه فردوسیحامد صافیهمایش شاهنامه فردوسی و پژوهش های آیینی1391-02-23
۱۱مقایسه بخش نخست داستان اسکندر در روایت فردوسی و ابن مقفّع برا اساس فزون متنیّت ژنتحامد صافیهمایش شاهنامه و مطالعات هنری1392-02-23
نمایش ۱ تا ۱۱ مورد از کل ۱۱ مورد.