حمید محمدی آزرم

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۲مهندسی منابع طبیعی- شیلاتدانشگاه صنعتی اصفهان
کارشناسی ارشد۱۳۸۴مهندسی منابع طبیعی- شیلاتدانشگاه تربیت مدرس
دکترای تخصصی۱۳۹۱شیلات- تغذیه آبزیاندانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهرهیات علمیرسمی قطعیتمام وقت۱۳

سوابق اجرایی

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی پردیس دانشگاه به مدت ۲ سال ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۴ 

تکثیر و پرورش ماهیان آب شیرین

تغذیه و جیره نویسی آبزیان

ماهی شناسی عمومی

هیدروبیولوژی

روش تحقیق