فواد بوعذار

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۲شیمیشهید چمران اهواز
کارشناسی ارشد۱۳۸۴شیمی آلیتربیت مدرس تهران
دکتری۱۳۸۸شیمی آلیتربیت مدرس تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه علوم دریایی خرمشهرعضو هیات علمیرسمی قطعیتمام وقت۱۸

سوابق اجرایی

 • رئیس دانشکده علوم دریایی 
 • مدیر گروه شیمی دریا

 

 • پژوهشگر برتر منطقه آزاد اروند ۱۴۰۰
 • پژوهشگر برتر گروه شیمی دریا سالهای ۸۹، ۹۸، ۹۹
 • عضو هیات علمی برتر دانشگاه در بخش ارتباط با صنعت و جامعه سالهای ۹۸، ۹۹
 • مجری طرح برگزیده دانشگاهی وزارت علوم در سال ۹۹
 • مخترع محصول نانو مالچ طبیعی
 • مخترع نانوسیال با منشاء دریایی
 • عضو هیا ت علمی برتر در ارتباط با صنعت و جامعه در سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹-وزارت علوم
 • انتخاب طرح برگزیده دانشگاهی با عنوان امکانسنجی استفاده از تثبیت کننده برای تثبیت خاک-  وزارت علوم ۱۳۹۸
 • شیمی آلی
 • شیمی ترکیبات طبیعی دریا
 • نانوشیمی
 • بیوشیمی
 • رئیس دانشکده علوم دریایی

 • مدیر گروه شیمی دریا

 • دبیر دومین کنفرانس ملی صنعت، تجارت و علوم دریایی
 •  
 • عضو شورای آزمایشگاه مرکزی دانشگاه
 •  
 • عضو کارگروه جذب هیات علمی دانشکده علوم دریایی
 •  
 • عضو شورای پژوهشکده علوم دریایی

-نانوشیمی

-شیمی آلی

-شیمی سبز

-ترکیبات طبیعی دریا

-بیوشیمی

-شیمی عمومی

-ازمایشگاه شیمی

-زبان تخصصی شیمی

سوابق پژوهشی

 • شبیه سازی ترکیبات الی با نرم افزار گوسین
 • کاربرد فناوری نانو در محیط زیست: معایب و محاسن
 • مدیریت منابع کتابخانه ای با نرم افزار  Endnote
 • روشهای تحقیق
 • اصول و مراحل پروپوزال نویسی(تحصیلات تکمیلی)۴>
 •  نرم افزار Origin (ویژه دانشجویان ارشد کلیه رشته ها)
 • کارگاه آموزشی آشنایی با نرم افزارهای علمی اجتماعی
 •   آموزش کار با دستگاه  UV-Vis

دبیر علمی دومین کنفرانس ملی صنعت تجارت و علوم دریایی

 • عضو انجمن شیمی آمریکا
 • عضو ستاد فناوری نانو
 • عضو سامانه ارزیابی فناوری ایران (سافا) 

برنامه کاری هفتگی

شنبه تا چهارشنبه