سعید کیوان شکوه

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۹مهندسی منابع طبیعی-شیلاتدانشگاه تهران
کارشناسی ارشد۱۳۸۱مهندسی منابع طبیعی-شیلاتدانشگاه تربیت مدرس
دکترای تخصصی۱۳۸۷شیلات-تکثیر و پرورش (ژنتیک و بیوتکنولوژی آبزیان)دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهرعضو هیات علمیرسمی قطعیتمام وقت۱۹

سوابق اجرایی

 1. مدیر گروه شیلات از سال 1388 تا 1390
 2. مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه از سال 1389 تا 1391
 3. عضو کمیته حمایت و نظارت بر فعالیت انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه از سال 1390 تا 1391
 4. مشاور انجمن های علمی-دانشجویی دانشگاه (حوزه معاونت دانشجویی-فرهنگی) از سال 1389 تا 1390
 5. عضو کارگروه علمی گروه شیلات هیات اجرایی جذب دانشگاه از سال 1388 تا کنون
 6. عضو کمیسیون بررسی رکود علمی یا کفایت یا صلاحیت اعضای هیات علمی از سال 1395 تا 1397
 7. عضو هیات تحریریه فصلنامه ماهیان دریایی از سال 1395 تا کنون
 8. عضو هیات اجرایی جذب دانشگاه از سال 1395 تا کنون
 9. عضو شورای دانشگاه از سال 1395 تا کنون
 10. عضو شورای آزمایشگاه مرکزی دانشگاه از سال 1397
 11. عضو کارگروه تخصصی منابع طبیعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از سال 97 تا کنون

سوابق پژوهشی

پژوهشگر برتر استان خوزستان در شاخه کشاورزی و منابع طبیعی در سال 97

عضو هیات تحریریه فصلنامه ماهیان دریایی از سال 1395 تا کنون

انجمن پروتئومیکس ایران

انجمن زیست فناوری ایران