برنامه درسی

لیست برنامه های درسی

عنوان ریاضی برای اقتصاد (۲)
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه 12-11 یکشنبه 16-14
منابع

1- ریاضیات عمومی و کاربردهای آن تالیف محمدحسین پور کاظمی

2- ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت و اقتصاد تالیف مسعود نیکوکار

فایل پیوست اول طرح_درس ریاضی 2 اقتصاد.pdf
عنوان ریاضی عمومی
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه 11-10 یکشنه 10-8
منابع

حساب دیفرانسیل و انتگرال ترجمه ابوالقاسم لاله

فایل پیوست اول طرح_درس ریاضی عمومی زیست دریا.pdf