اعتمادالدین رابعی غلامی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۹مهندسی کشتی سازیدانشگاه صنعتی امیرکبیر
کارشناسی ارشد۱۳۸۱مهندسی معماری کشتی-هیدرومکانیکدانشگاه صنعتی امیرکبیر

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهرعضو هیئت علمیرسمی آزمایشیتمام وقت۵

سوابق اجرایی

- معاون آموزشی دانشکده مهندسی دریا از سال ۹۴ لغایت بهمن ۹۷.

- مدیر گروه آموزشی مهندسی کشتی سازی از بهمن ۹۰ لغایت مهرماه ۹۴.

- عضو کمیته علمی کارگروه جذب مهندسی دریا.

- استاد مشاور انجمن علمی مهندسی کشتی سازی.

- عضو شورای انتشارات دانشگاه.
 

- مدیرعامل شرکت مشاوره و طراحی بیتا طرح صنعت جنوب- سهامی خاص.

- مدیر کارخانه شرکت شناورسازان صنعت و دریا.

- مدیر دفتر طراحی و مهندسی شرکت کشتی سازی اروندان.

- قائم مقام معاونت مهندسی و ساخت شرکت کشتی سازی اروندان.

-طراحی کشتی

- آرشیتکت کشتی-هیدرواستاتیک

- آرشیتکت کشتی هیدرودینامیک ۱و۲

- ساختمان کشتی

- طراحی به کمک استانداردها

- رسم فنی و نقشه کشی

- تکنولوژی کشتی (اصول مهندسی دریایی۱)

- کارگاه ملوانی

- عضو انجمن مهندسی دریا

- عضو انجمن ملی اقیانوس شناسی

- هیدرواستاتیک

- طراحی کشتی

- ساختمان کشتی

سوابق پژوهشی

- عضو تیم داوری مسابقات شناورهای کارتنی ۹۷و ۹۶

- مجری و سرپرست تیم شناور هوشمند اروند ۹۳

- سمینار نقش صنعت کشتی سازی در اقتصاد، سال ۹۰

- سمینار معرفی روش استفاده از انرژی تلف شده در سیستم اگزوز کشتی WHR ، سال ۹۳

- سمینار روش های شناورسازی کشتی های مغروقه، سال ۹۴

- کارگاه معرفی نرم افزار Mars2000، سال ۹۰

- کارگاه معرفی نرم افزار Max Surf، سال ۹۰

- کارگاه ماژول Hydromax و نحوه تهیه دفترچه تعادل کشتی، سال ۹۱

- کارگاه خطوط بدنه و روش های فیرینگ آن، سال ۹۲

- کارگاه روش محاسبه فریبورد کشتی ها بر اساس الزامات کنوانسیون بین المللی خط شاهین ICLL، سال ۹۳

- کارگاه آشنایی با روش های انجام تست غلتش و استانداردهای مربوطه، سال ۹۴

- عضو کمیته علمی دومین همایش ملی توسعه پایدار دریا محور. بهمن ماه ۹۵

- انجمن مهندسی دریایی ایران

- انجمن ملی اقیانوس شناسی