احمد سواری

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۵۶زیست شناسی عمومیشهید چمران اهواز
کارشناسی ارشد۱۳۵۹اقیانوس شناسی (بیولوژی دریا)ساوتهمپتون
دکترای تخصصی۱۳۶۷اقیانوس شناسیساوتهمپتون

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهرریاست پژوهشکده علوم دریاییرسمی قطعیتمام وقت۴۴

سوابق اجرایی

ریاست دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

عضو کمیته علمی چهارمین همایش آلاینده های محیط زیست استان گیلان

عضو کمیته علمی سمینار بررسی علل روند رو به افزایش آلودگی منابع آب استان

شرکت در همایش سم شناسی و مسمومیت ها

شرکت در همایش بحرانهای زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آن

عضو کمیته علمی اولین همایش تکثیر و پرورش میگو

عضو کمیته علمی دومین همایش ملی  بحرانهای زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آنها

عضو کمیته علمی اولین همایش سراسری اکولوژی ایران

عضو کمیته علمی و هیات داوران هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

عضو کمیته علمی چهارمین همایش ملی بحراتهای زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آنها

عضو کمیته علمی دومین همایش منطقه ای محیط زیست دریا ، صنعت و توسعه پایدار

عضو کمیته علمی همایش مدیریت تالابها

عضو کمیته علمی همایش مدیریت تالابها

داور مجله علمی شیلات

داور مقالات فصلنامه محیط زیست

داور مقالات فصلنامه انگلیسی زبان خلیج فارس

داور مقالات مجله زیست شناسی ایران

داور مقالات هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

داوری مقالات مجله علمی پژوهشی اقیانوس شناسی

داوری مقاله در مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان

 

 

سوابق پژوهشی

داور مجله علمی شیلات

داور مقالات فصلنامه محیط زیست

داور مقالات فصلنامه انگلیسی زبان خلیج فارس

داور مقالات مجله زیست شناسی ایران

داور مقالات هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

داوری مقالات مجله علمی پژوهشی اقیانوس شناسی

داوری مقاله در مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان

 

 

برنامه کاری هفتگی

شنبه الی چهارشنبه