وحید یاوری

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکترای تخصصی۱۹۹۴شیلات - تکثیر و پرورش آبزیان دریاییCentral Marine Fisheries Research Institute

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده منابع طبیعی دریاعضو هیات علمیرسمی قطعیتمام وقت۳۳

سوابق اجرایی

- معاون پژوهشی دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی ، دانشگاه شهید چمران اهواز ۱۳۷۶ الی ۱۳۸۱.

- معاون پژوهشی دانشگاه علوم وفنون دریایی خرمشهر ۱۳۸۲ الی ۱۳۹۷