بیتا ارچنگی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۷زیست شناسی علوم جانوریدانشگاه اصفهان
کارشناسی ارشد۱۳۸۱بیولوژی ماهیان دریاشهید چمران اهواز
دکترای تخصصی۱۳۸۷اکولوژی مولکولی آبزیانصنعتی کوئینزلند استرالیا

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهرعضو هیئت علمی دانشگاهرسمی قطعیتمام وقت

سوابق اجرایی

۱- مدیر پژوهشی دانشگاه از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰

۲- مدیر گروه زیست دریا از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳

۳- عضو شورای راهبردی نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ و هم اکنون 

۵- عضو هیات اجرایی جذب دانشگاه 

مدیر عامل شرکت دانش بنیان پیام آبزیان اروند

سوابق پژوهشی

فناور برتر منطقه آبادان و خرمشهر در سال 1397

برنامه کاری هفتگی

ساعت اداری از شنبه تا چهارشنبه