مدلسازی عددی خصوصیات هیدرولیکی پرش در کانال های مستطیلی واگرا با استفاده از مدل STARCCM+

نویسندگانمریم میرسالاری- مرتضی بختیاری- احمد حاجیوند
همایشکنفرانس ملی سیلاب 97-98 اگر تکرار شود
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۸-۸-۲۳
محل برگزاری همایشتهران
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشملی

چکیده مقاله