بررسی آزمایشگاهی اثر دبی جت کانال تخلیه کننده بر تشکیل حفره آبشستگی در پایین دست

نویسندگانحسین عزیزی نادیان ،نیما شهنی کرم زاده، جواد احدیان، مرتضی بختیاری
همایشکنفرانس ملی صنعت ، تجارت و علوم دریایی
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۸-۱۰-۴
محل برگزاری همایشخرمشهر
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشملی

چکیده مقاله