بررسی پراکنش و فراوانی فلزات سنگین در رسوبات ساحلی منطقه آزاد اروند: با نگرش زیست محیطی

نویسندگانمهدی مومی پور، مجید حیدری، احمد سواری، آرش لرکی، مرتضی بختیاری، علی اژدری
همایشکنفرانس ملی صنعت ، تجارت و علوم دریایی
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۸-۱۰-۴
محل برگزاری همایشخرمشهر
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشملی

چکیده مقاله