بررسی آزمایشگاهی تأثیر آبشکن¬های نوع باندال لایک مستغرق و معمولی بر تغییرات رقوم بستر در قوس ۹۰ درجه ملایم

نویسندگانمحسن جلیلی- مرتضی بختیاری- سید محمود کاشفی پور- نیما شهنی کرم زاده
نشریهمجله پژوهش های حفاظت آب و خاک
ضریب تاثیر (IF)0.33
نوع مقالهOriginal Research
تاریخ انتشار۱۳۹۷-۲-۱
رتبه نشریهعلمی - پژوهشی
نوع نشریهچاپی
کشور محل چاپایران

چکیده مقاله