بررسی میزان جابجایی های افقی و عمودی دیوار ساحلی با استفاده از نرم افزار FLAC ۳D )

نویسندگانفرزاد اورک- مرتضی بختیاری- حسین بهرامی
نشریهمجله علوم و فنون دریایی
ضریب تاثیر (IF)0.098
نوع مقالهOriginal Research
تاریخ انتشار۱۳۹۶-۶-۱
رتبه نشریهعلمی - پژوهشی
نوع نشریهچاپی
کشور محل چاپایران

چکیده مقاله