بررسی اثر ضرائب شکست موج و زبری بستر بر روی الگوی انتشار امواج ناشی از باد در نواحلی نزدیک ساحل(مطالعه موردی بندر لنگه)

نویسندگانرضا نائبی- مرتضی بختیاری- مسعود صدری نسب- نیما شهنی کرم زاده
نشریهمجله علوم و مهندسی آبیاری
ضریب تاثیر (IF)0.119
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۱۳۹۵-۱۰-۱
رتبه نشریهعلمی - پژوهشی
نوع نشریهچاپی
کشور محل چاپایران

چکیده مقاله