بررسی تأثیر نیروهای آیرودینامیک بر عملکرد توربین بادی شناور

نویسندگانمحمد بارونی- مرتضی بختیاری- نسیم آل علی- مسعود صدری نسب
نشریهمجله علوم و فنون دریایی
ضریب تاثیر (IF)0.098
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۱۳۹۹-۴-۱
رتبه نشریهعلمی - پژوهشی
نوع نشریهالکترونیکی
کشور محل چاپایران

چکیده مقاله