بررسی تولید انرژی از پتانسیل جزر و مد در مقیاس آزمایشگاهی ( مطالعه موردی خور دورق)

نویسندگانامید ماه پیکر- مسعود صدری نسب- مرتضی بختیاری- نیما شهنی کرم زاده
نشریهمجله علوم و فنون دریایی
ضریب تاثیر (IF)0.098
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۱۳۹۵-۷-۱
رتبه نشریهعلمی - پژوهشی
نوع نشریهالکترونیکی
کشور محل چاپایران

چکیده مقاله