بررسی عددی نیروهای هیدرواستاتیک و هیدرودینامیک در اثر حرکات انتقالی و دورانی بر رفتار دینامیکی توربین بادی شناور

نویسندگانمحمد بارونی- مرتضی بختیاری- نسیم آل علی- مسعود صدری نسب
نشریهدو فصلنامه علمی پژوهشی هیدروفیزیک
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۱۳۹۷-۳-۱
رتبه نشریهعلمی - پژوهشی
نوع نشریهالکترونیکی
کشور محل چاپایران

چکیده مقاله