مطالعه عددی پارامترهای مؤثر بر بار معلق در رودخانه اروند

نویسندگانمرتضی بختیاری، عدنان سامر، امیر اشتری لرکی
نشریهمجله علوم و فنون دریایی
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۱۴۰۰-۴-
رتبه نشریهعلمی - پژوهشی
نوع نشریهالکترونیکی
کشور محل چاپایران

چکیده مقاله