کمال غانمی

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهرمعاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاهرسمی قطعیتمام وقت۱۴

سوابق اجرایی

  1. مدیر گروه شیمی دریا
  2. معاون پژوهشی دانشکده علوم دریایی
  3. مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه
  4. معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه
  1. شیمی تجزیه 
  2. روش ها و تجهیزات نمونه برداری
  3. روش های جداسازی فیزیکوشیمیایی
  4. شیمی دریا
  5. اسپکتروسکپی تجزیه ای

برنامه کاری هفتگی

حضور
ایام هفته ۸-۱۰ ۱۰-۱۲ ۱۴-۱۶ ۱۶-۱۸  
شنبه تدریس جلسه جلسه جلسه  
یکشنبه دفتر معاونت آموزشی دفتر معاونت آموزشی دفتر معاونت آموزشی    
دوشنبه جلسه ساعت فرهنگی دفتر معاونت آموزشی    
سه شنبه دفتر معاونت آموزشی دفتر معاونت آموزشی جلسه    
چهارشنبه آزمایشگاه جلسه دفتر معاونت آموزشی