برنامه درسی

لیست برنامه های درسی

عنوان ژئوشیمی دریا
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری شنبه 10-8
مکان برگزاری دانشکده علوم دریایی
فایل پیوست اول ژئوشیمی دریا981006.pdf
طرح درس

با سلام

لطفاً جهت مشاهده طرح درس، فایل پیوست اول را دانلود بفرمایید.