سید محمد موسوی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکتری۱۳۸۲دامپزشکیدانشگاه شهید چمران اهواز
دکترای تخصصی۱۳۸۸بهداشت و بیماری های آبزیاندانشگاه تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهرعضو هیات علمیرسمی قطعیتمام وقت۱۷

سوابق اجرایی

 • معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه از مرداد ۱۳۹۳ تا مهر ۱۳۹۸
 • مدیر امور آموزشی و برنامه ریزی دانشگاه از مهرماه سال ۱۳۸۸ تا آبان ماه سال  ۱۳۹۳
 • سرپرست دبیرخانه جذب دانشگاه از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰ به مدت ۲ سال
 • رئیس گروه دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه از بهمن ۱۳۹۵ مهر ۱۳۹۸
 • عضو هیات اجرایی منابع انسانی دانشگاه از دی ماه ۱۳۹۳ تا آذرماه ۱۳۹۷
 • عضو کمیته انضباطی بدوی دانشگاه از سال ۱۳۸۹ مهر ۱۳۹۸
 • رئیس کمیته بررسی تخلفات پژوهشی دانشگاه از آبان ماه ۹۴ مهر ۱۳۹۸
 • عضو هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان خوزستان از آذرماه ۱۳۹۶ تا اسفند ۹۸
 • مشاور رئیس دانشگاه در امور رفاهی از اسفند ۱۳۹۴ تا آبان ماه ۱۳۹۵
 • عضو شورای رفاهی دانشگاه از در ماه ۱۳۹۵ مهر ۱۳۹۸
 • عضو شورای بررسی موارد خاص دانشگاه از سال ۱۳۸۸ مهر ۱۳۹۸
 • عضو کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه از سال ۱۳۸۹ تا سال ۱۳۹۳
 • عضو کمیته ناظر بر فعالیت انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه از سال ۱۳۸۹ تا سال ۱۳۹۳
 • عضو کمیته ناظر بر انتخابات شورای صنفی دانشجویی دانشگاه از سال ۱۳۹۱ تا سال ۱۳۹۳
 • برگزاری آزمون های سراسری و کارشناسی ارشد در دانشگاه از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۳به عنوان مدیر حوزه و دستیار نماینده تام الاختیار
 1. بهداشت و بیماری های آبزیان
 2. بهداشت و ایمنی آبزیان
 3. مدیریت بهداشتی مزارع آبزی پروری
 4. میکروبیولوژی شیلاتی
 5. بوم شناسی میکروبی در اکوسیستم های آبی
 6. میکروبیولوژی محیط های دریایی
 7. کنترل کیفیت و ایمنی فرآورده های شیلاتی
 8. کنترل کیفی فرآورده های شیلاتی
 9. فرآوری محصولات شیلاتی
 10. کنترل کیفیت فرآورده های شیلاتی
 11. بهداشت و مسمومیت فرآورده های شیلاتی
 1. بهداشت و بیماری های آبزیان
 2. بهداشت و ایمنی آبزیان
 3. مدیریت بهداشتی مزارع آبزی پروری
 4. میکروبیولوژی شیلاتی
 5. بوم شناسی میکروبی در اکوسیستم های آبی
 6. میکروبیولوژی محیط های دریایی
 7. کنترل کیفیت و ایمنی فرآورده های شیلاتی
 8. کنترل کیفی فرآورده های شیلاتی
 9. فرآوری محصولات شیلاتی
 10. کنترل کیفیت فرآورده های شیلاتی
 11. بهداشت و مسمومیت فرآورده های شیلاتی

سوابق پژوهشی

۱. European Fish Pathologist, Munic, Germany, from ۲۰۱۱ up to now

۲. European Aquaculture Society, England, London, from ۲۰۱۰ up to now

۳. Australian Society of Veterinary pathology, Australia, Sydney, from ۲۰۰۸ up to now

۴. انجمن علوم دریایی ایران، ایران، تهران، از سال ۱۳۸۹ تا کنون

۵. انجمن آبزی پروری ایران، ایران، ارومیه، از سال ۱۳۸۸ تا کنون

۶. نظام دامپزشکی ایران، ایران، تهران، از سال ۱۳۸۴ تا کنون

۷. انجمن ژنتیک ایران، ایران، تهران، از سال ۱۳۸۴ تاکنون

برنامه کاری هفتگی

تمام وقت ۵ روز هفته (شنبه تا چهارشنبه) از ساعت ۸ صبح لغایت ۱۶ عصر