محمدعلی سالاری علی آبادی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۹زیست شناسیشهید باهنر کرمان
کارشناسی ارشد۱۳۷۵زیست شناسی دریاشهید چمران اهواز
دکترای تخصصی۱۳۸۷زیست شناسی دریاعلوم وفنون دریایی خرمشهر

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهرعضو هیات علمیرسمی قطعیتمام وقت۲۲

سوابق اجرایی

 1. رتبه دوم کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال ۱۳۷۲ و دکتری ۱۳۸۳
 2. نفر برتر تدریس زیست‌شناسی استان یزد در سال ۱۳۸۰
 3. دانشجوی دوره دکتری تخصصی زیست‌شناسی دریا گرایش جانوران دریایی
 4. عضو هیئت علمی گروه آموزشی بیولوژی دریا دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
 5. معاونت آموزشی دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
 6. ریاست پردیس دانشگاهی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
 7. کارشناس رسمی قوه قضائیه در امور منابع طبیعی و حفاظت محیط زیست
 8. عضویت در مرکز نخبگان و سرآمدان شاهد و ایثارگر بنیاد شهید و امور ایثارگران
 9. ریاست انجمن علوم ایمنی ایران شعبه استان یزد
 10. معاونت پژوهشی دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
 11. عضویت در شورای دانشگاه بعنوان نماینده شورای آموزشی
 12. عضویت در شورای دانشگاه بعنوان نماینده شورای آموزشی دانشگاه
 13. دبیر کمیته منتخب دانشکده علوم دریایی
 14. رئیس شورای آموزشی واحد پردیس دانشگاه
 1. تدریس دروس فیزیولوژی وزیست شناسی دانشگاه پیام نور بافق بمدت۴ سال
 2. تدریس درس لیمنولوژی، آبزیان، اکولوژی دریا، اکواریوم و تاکسیدرمی و تکثیر و پرورش آبزیان دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد بمدت ۸ سال
 3. تدریس دروس مبانی اکولوژی دریا و آزمایشگاه، ژنتیک و آزمایشگاه و هیدروبیولوژی و آزمایشگاه ، تکامل آبزیان دریایی، لیمنولوژی، هیدروبیولوژی پیشرفته، بوم شناسی خورها و مصبها، زیست شناسی پیشرفته دریاها، مدیریت منابع آبی، مدیریت و اثرات انسان بر دریاها، بیوانفورماتیک، فنآوری زیستی دریا و پتانسیل‌های آن، فرآیندهای بوم شناختی بوم سازگانهای دریایی و سنجش از دور اقیانوسی در دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر بمدت ۱۵ سال

سوابق پژوهشی

انتخاب کارگاه برتر هفته پژوهش تدریس در کارگاه آموزشی تحت عنوان " End Note و  White Smoke"

تدریس در کارگاه آموزشی تحت عنوان کاربرد نرم افزار lab Image

ارائه سمینار با عنوان "Population gene tic of Javelin Grunter Pomadasys kaakan using AFLP method in the Persian Gulf " در هفته پژوهش

تدریس در کارگاه آموزشی تحت عنوان کاربرد نرم افزار lab Image ۱D ۲۰۰۶

تدریس در کارگاه آموزشی تحت عنوان آموزش نرم افزار ژنتیکی GenAlex ۶

عضو کمیته علمی هشتمین همایش ملی علوم و فنون دریایی ایران

عضو کمیته علمی اولین همایش ملی صید و بهره برداری از ذخایر آبزیان

انجمن علوم و فنون دریایی ایران

انجمن زیست‌شناسی ایران

انجمن زیست فناوری ایران

انجمن اقیانوس شناسی ایران

انجمن ماهی شناسی ایران

انجمن علوم ایمنی ایران

انجمن اکولوژی ایران

Inter-Islamic Science and Technology Network on Oceanography, Izmir, Turkey

Asia-Pacific Chemical, Biological & Environmental Engineering Society (APCBEES)

WORLD AQUACULTURE SOCIETY (WAS)

برنامه کاری هفتگی

شنبه الی چهارشنبه