مقالات در نشریات

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۲۱بررسی تأثیر پارامترهای شعاع کوبه و تعداد ضربه بر بهسازی خاک به روش تراکم دینامیکی در راستای احداث سازه های‌دریاییاحسان کمال پور اصل- مرتضی بختیاری- جواد احدیانمجله علوم و فنون دریایی1398-10-1
۲۲مدلسازی عددی تراکم دینامیکی خاک با استفاده از روش تفاضل محدودحسان کمال پور اصل- مرتضی بختیاری- جواد احدیانزمین شناسی کاربردی پیشرفته1397-3-1
نمایش ۲۱ تا ۲۲ مورد از کل ۲۲ مورد.