مقایسه داستان رفتن کیکاوس به آسمان در شاهنامه فردوسی و دینکرد بر اساس فزون متنیت ژنت

نویسندگانحامد صافی
همایشهمایش بین المللی پژوهش‌های علوم انسانی
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۶-۱۰-۲۲
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشداخلی

چکیده مقاله