مقالات در نشریات

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۱منابع و شیوه کار فردوسی در داستان اردشیر بابکانحامد صافی و دیگرانپژوهشنامه ادب حماسی1395-9-30
۲بررسی داستان کیومرث در شاهنامه و تواریخ عربی متاثر از سیرالملوک ها بر اساس فزون متنیت ژنتحامد صافی و دیگرانمتن شناسی دانشگاه اصفهان1395-01-20
۳مقایسه اسطوره هوشنگ در شاهنامه و خدای نامه ها بر اساس فزون متنیت ژنتحامد صافی و دیگرانجستارهای ادبی دانشگاه فردوسی مشهد1393-5-20
نمایش ۱ تا ۳ مورد از کل ۳ مورد.