بررسی داستان کیومرث در شاهنامه و تواریخ عربی متاثر از سیرالملوک ها بر اساس فزون متنیت ژنت

نویسندگانحامد صافی و دیگران
نشریهمتن شناسی دانشگاه اصفهان
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۱۳۹۵-۰۱-۲۰
رتبه نشریهISI
نوع نشریهچاپی
کشور محل چاپایران

چکیده مقاله