سوسن افروز

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۳ریاضیشهید چمران
کارشناسی ارشد۱۳۷۳ریاضی-جبر ناجابجاییشهید چمران
دکترای تخصصی۱۳۹۲ریاضی-توپولوژیشهید چمران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر - دانشکده مهندسی دریاعضو هیات علمی گروه الکترونیک و مخابرات دریا(تنظیم نشده)تمام وقت