مقالات در نشریات

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۱ساختار قصاید ستایشی منوچهریدکتر نصرالله امامی ، دکتر منوچهر تشکری ، دکتر آرش امراییفصلنامه سبک شناسی نظم و نثر1392/06/01
۲بهره های تاریخی مدایح خاقانیدکتر آرش امراییفصلنامه سبک شناسی نظم و نثر1393/04/01
۳ساختار مراثی فارسیدکتر آرش امراییفصلنامه سبک شناسی نظم و نثر1392/05/30
۴نقدی بر شرح دیوان ناصرخسرودکتر آرش امراییمتن شناسی ادب فارسی دانشگاه اصفهان1394/11/1
۵نقدی بر فرهنگ کنایاتآرش امراییپژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی2020.06.20
۶شیوه های ادبی ناصر خسرو در استفاده از آیات قرآنآرش امرایی علی بازوندپژوهش های میان رشته ای قرآن کریم2019.05.08
نمایش ۱ تا ۶ مورد از کل ۶ مورد.