مقالات در همایش ها

#عنوان مقالهنویسندگانهمایشتاریخ برگزاری همایش
 
۱برداشت های دیگرگون مولانا از آیات و احادیثدکتر آرش امرایی ، دکتر علی بازوندنهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان فارسی1393
۲نقش راویان در تدوین حماسه ملیدکتر آرش امرایینهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان فارسی1393
۳سعدی شاعر ستایشگر یا معلم موعظه گردکتر آرش امراییهمایش علمی آموزگار ادب بزرگداشت سعدی1393
۴معرفی و نقد شروح دیوان ناصرخسرودکتر آرش امراییسومین همایش ملی زبان و ادبیات فارسی1397
۵پیرامون چند بیت از ناصرخسرودکتر آرش امراییسیزدهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان فارسی1397
۶اشتراکات منشآت و دیوان خاقانیدکتر آرش امرایی ، عبدالحسن حسن پور سرناوهدهمین گردهم آیی بین المللی انجمن ترویج زبان فارسی1394
۷انعکاس میراث حماسی ایرانیان در منابع عربیدکتر آرش امراییدهمین گردهم آیی بین المللی انجمن ترویج زبان فارسی1394
۸برداشت های دیگرگون مولانا از آیات و احادیثدکتر آرش امرایی ، دکتر علی بازوندنهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان فارسی1393
نمایش ۱ تا ۸ مورد از کل ۸ مورد.