احمد حاجیوند

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۷معماری کشتیصنعتی امیرکبیر
کارشناسی ارشد۱۳۸۹مهندسی دریا-هیدرومکانیکصنعتی امیرکبیر
دکترای تخصصی۱۳۹۴مهندسی دریاصنعتی امیرکبیر

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
خرمشهرعضو هیئت علمیپیمانیتمام وقت

سوابق اجرایی

معاون آموزشی دانشکده مهندسی دریا

معاون پژوهشی دانشکده مهندسی دریا

مقطع کارشناسی رشته‌های مهندسی کشتی‌سازی و مهندسی ماشین‌آلات دریایی:

-هیدرودینامیک کشتی 1

-هیدرودینامیک کشتی 2

-مکانیک سیالات 1

-مکانیک سیالات 2

-تئوری امواج

-طراحی کشتی

-کنترل اتوماتیک

-اصول مهندسی دریایی

-هیدرواستاتیک

-زبان تخصصی

-طراحی به کمک کامپیوتر