مقالات در همایش ها

#عنوان مقالهنویسندگانهمایشتاریخ برگزاری همایش
 
۱تحلیل هیدروالاستیک پروانه کامپوزیتی با استفاده از روش ترکیبی CFD-FEMامیرارسلان شایان پور - احمد حاجیوند - مسیح مربیستمین همایش صنایع دریایی2018
۲شبیه سازی و مقایسه ی دو آزمایش بازوی دوار و یاو خالص در محیط دینامیک سیالات محاسباتیفرزان کیانی ایلاقی - احمد حاجیوندبیستمین همایش صنایع دریایی2018
۳استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی برای محاسبه ضرایب هیدرودینامیکیمحسن صادقیان کردآبادی - احمد حاجیوند - سیدحسین موسوی زادگان - منوچهر فدویهفدهمین همایش صنایع دریایی2015
۴مدل سازی عددی یک شناور رزمی- نظامی و محاسبه مقاومت آنمحسن صادقیان کردآبادی - احمد حاجیوند - سیدحسین موسوی زادگانپانزدهمین همایش صنایع دریایی2013
۵محاسبه ضرایب هیدرودینامیکی تحت تاثیر متقابل شناورهای مجاور هم بر یکدیگر به روش المان مرزیمحمد رحیمی شورمستی - احمد حاجیوند - سید حسین موسوی زادگانسیزدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران2011
۶تخمین و فیلترینگ مولفه های افقی سرعت کشتی با استفاده از رویتگر غیر خطیاحمد حاجیوند - محمدسعید رحیمی شورمستی - سیدحسین موسوی زادگاندوازدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران2010
۷بررسی اثر حافظه در مانور شناورهای سطحیاحمد حاجیوند - محمد رحیمی شورمستی - سیدحسین موسوی زادگانیازدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران2009
۸The effect of memory in observer design for a dp systemA Hajivand, SH MousavizadeganASME International Mechanical Engineering Congress2010
۹The effect of memory in passive nonlinear observer design for a DP systemA Hajivand, SH MousavizadeganProceedings of the Dynamic Positioning Conference2010
نمایش ۱ تا ۹ مورد از کل ۹ مورد.