مقالات در نشریات

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۱ارائه روش ترکیبی برای تحلیل هیدرودینامیکی شناورسواثاحمد حاجیوند، عقیل داراییمجله علوم و فنون دریایی2019-05-10
۲A hybrid method for the hydrodynamic analysis of SWATH vesselAhmad Hajivand, aghil daraeeJournal of Marine Science and Technology2019
۳Investigation the effect of geometric parameters on hydrodynamic behavior of multihull vesselsAhmad Hajivand, Hesamoddin RavanbakhshJournal of Marine Science and Technology2018
۴بررسی اثر طول موج و زاویه برخورد بر مقاومت اضافی کشتی در موج منظمشهرزاد نیکبخت، احمد حاجیوند، مصطفی جعفرزاده خطیبانیمجله علمی – پژوهشی علوم و فنون دریایی2017
۵بررسی تأثیر ابعاد هندسی بر رفتار هیدرودینامیکی شناور دو بدنهاحمد حاجیوند، حسام الدین روانبخشمجله علمی – پژوهشی علوم و فنون دریایی2017
۶Investigation the effect of wave length and incident angle on ship added resistance in regular waveShahrzad Nikbakht, Ahmad Hajivand, Mostafa Jafarzadeh KhatibaniJournal of Marine Science and Technology2017
۷Calculation of rudder hydrodynamic coefficients by simulation of static towing testMoloud Ariyan, Ahmad Hajivand, Etemadodin Rabei GholamiJournal of Marine Science and Technology2017
۸تعیین ضرایب هیدرودینامیکی یک ربات هوشمند زیر آبی در محیط دینامیک سیالات محاسباتیاحمد حاجیوند؛ مهدی حسنی؛ مهدی بابایی؛ محسن صادقیانفصلنامه علمی دریا فنون2016-08-23
۹محاسبه ضرایب هیدرودینامیکی سکان با شبیه‌سازی آزمایش کشش استاتیکیمولود آریان مرام،احمد حاجیوند، اعتماد الدین رابعیمجله علمی – پژوهشی علوم و فنون دریایی2016
۱۰Investigation the effect of canted rudder on the roll damping of a twin-rudder shipMohammad Sadegh, Ahmad HajivandApplied Ocean Research2020-08-01
۱۱Investigation the effect of canted rudder on the roll damping of a twin-rudder shipMohamad Sadeghi- Ahmad HajivandApplied Ocean Research2020-02-25
۱۲Investigating the effect of rudder profile on 6DOF ship turning performanceAli Hasanvand, Ahmad Hajivand, Nasim Ale aliApplied Ocean Research2019-08-31
۱۳EFFECT OF HYDROPLANE PROFILE ON HYDRODYNAMIC COEFFICIENTS OF AN AUTONOMOUS UNDERWATER VEHICLEA Hajivand, SH Mousavizadegan, M Sadeghian, M FadaviBrodogradnja2016
۱۴Calculation of AUV hydrodynamic coefficients using computational fluid dynamicAHMAD HAJIVAND, MEHDI HASSANI, MEHDI BABAIE, MOHSEN SADEGHIANIRANIAN JOURNAL OF MARINE TECHNOLOGY2016
۱۵Virtual simulation of maneuvering captive tests for a surface vesselA Hajivand, SH MousavizadeganInternational journal of naval architecture and ocean2015
۱۶Virtual maneuvering test in CFD media in presence of free surfaceA Hajivand, SH MousavizadeganInternational journal of naval architecture and ocean2015
نمایش ۱ تا ۱۶ مورد از کل ۱۶ مورد.