نمایش ۵۵ تا ۷۲ مورد از کل ۷۸ مورد.
رحیم

رحیم عبدی

دانشیار
علوم دریایی و اقیانوسی
رحیم عبدی
دانشیار دکترای تخصصی
- علوم دریایی و اقیانوسی

https://faculty.kmsu.ac.ir/abdi/fa

Google Scholar Scopus ORCID

هیوا علمی زاده

استادیار
منابع طبیعی دریا
هیوا علمی زاده
استادیار دکتری
- منابع طبیعی دریا

https://faculty.kmsu.ac.ir/elmizadeh/fa

کمال

کمال غانمی

دانشیار
علوم دریایی و اقیانوسی
کمال غانمی
دانشیار دکترای تخصصی
- علوم دریایی و اقیانوسی

https://faculty.kmsu.ac.ir/ghanemi/fa

Google Scholar Eprint ORCID

محمد فیاض محمدی

استادیار
علوم دریایی و اقیانوسی
محمد فیاض محمدی
استادیار دکترای تخصصی
- علوم دریایی و اقیانوسی

https://faculty.kmsu.ac.ir/fayaz/fa

سید صدرالدین

سید صدرالدین قائم مقامی

استادیار
علوم دریایی و اقیانوسی
سید صدرالدین قائم مقامی
استادیار دکترای تخصصی
- علوم دریایی و اقیانوسی

https://faculty.kmsu.ac.ir/sadra/fa

ORCID

ابراهیم قاسمی ورنامخواستی

استادیار
اقتصاد و مدیریت
ابراهیم قاسمی ورنامخواستی
استادیار دکترای تخصصی
- اقتصاد و مدیریت

https://faculty.kmsu.ac.ir/ghasemy/fa

پریتا کوچنین

استاد
منابع طبیعی دریا
پریتا کوچنین
استاد دکترای تخصصی
- منابع طبیعی دریا

https://faculty.kmsu.ac.ir/kochanian/fa

امین کوه بر

استادیار
اقتصاد و مدیریت
امین کوه بر
استادیار -
- اقتصاد و مدیریت

https://faculty.kmsu.ac.ir/kuhbor/fa

سعید

سعید کیوان شکوه

استاد
منابع طبیعی دریا
سعید کیوان شکوه
استاد دکترای تخصصی
- منابع طبیعی دریا

https://faculty.kmsu.ac.ir/keyvanshoko/fa

Google Scholar Scopus
آرش

آرش لرکی

دانشیار
علوم دریایی و اقیانوسی
آرش لرکی
دانشیار دکتری
- علوم دریایی و اقیانوسی

https://faculty.kmsu.ac.ir/larki/fa

Google Scholar ORCID

حسین محمدعسگری

استادیار
منابع طبیعی دریا
حسین محمدعسگری
استادیار -
- منابع طبیعی دریا

https://faculty.kmsu.ac.ir/asgari/fa

افتخار محمدی

مربی
اقتصاد و مدیریت
افتخار محمدی
مربی -
- اقتصاد و مدیریت

https://faculty.kmsu.ac.ir/mohammadi/fa

حمید

حمید محمدی آزرم

دانشیار
منابع طبیعی دریا
حمید محمدی آزرم
دانشیار دکترای تخصصی
- منابع طبیعی دریا

https://faculty.kmsu.ac.ir/azarm/fa

Google Scholar Scopus ORCID Research GATE

مسیح مر

مربی
مهندسی دریا
مسیح مر
مربی کارشناسی ارشد
- مهندسی دریا

https://faculty.kmsu.ac.ir/moore/fa

سهیلا

سهیلا مطرودی

استادیار
علوم دریایی و اقیانوسی
سهیلا مطرودی
استادیار دکتری
- علوم دریایی و اقیانوسی

https://faculty.kmsu.ac.ir/matroodi/fa

Google Scholar
سحر

سحر معتمدی

استادیار
اقتصاد و مدیریت
سحر معتمدی
استادیار دکتری
- اقتصاد و مدیریت

https://faculty.kmsu.ac.ir/motamedi/fa

Google Scholar

مهران منصوری

استادیار
مهندسی دریا
مهران منصوری
استادیار -
- مهندسی دریا

https://faculty.kmsu.ac.ir/mansori/fa

سید محمد

سید محمد موسوی

استاد
منابع طبیعی دریا
سید محمد موسوی
استاد دکترای تخصصی
۰۶۱۵۳۵۳۲۶۸۱ منابع طبیعی دریا

https://faculty.kmsu.ac.ir/mousavi/fa

Google Scholar Scopus ORCID Web of Science Research GATE پژوهان