نمایش ۳۷ تا ۵۴ مورد از کل ۷۸ مورد.
منصور

منصور زراء نژاد

استاد
اقتصاد و مدیریت
منصور زراء نژاد
استاد دکترای تخصصی
- اقتصاد و مدیریت

http://www.zarram.ac.ir

Google Scholar Scopus ORCID
اسحاق

اسحاق زمانی

استادیار
علوم دریایی و اقیانوسی
اسحاق زمانی
استادیار دکتری
- علوم دریایی و اقیانوسی

https://faculty.kmsu.ac.ir/zamani/fa

Google Scholar ORCID

نسیم زنگویی

استادیار
منابع طبیعی دریا
نسیم زنگویی
استادیار -
- منابع طبیعی دریا

https://faculty.kmsu.ac.ir/zanguee/fa

محمدعلی

محمدعلی سالاری علی آبادی

دانشیار
علوم دریایی و اقیانوسی
محمدعلی سالاری علی آبادی
دانشیار دکترای تخصصی
۰۰۹۸۹۱۳۳۵۵۵۸۷۲ علوم دریایی و اقیانوسی

http://oceanography.blogfa.com/

Google Scholar Scopus ORCID
نسرین

نسرین سخایی

دانشیار
علوم دریایی و اقیانوسی
نسرین سخایی
دانشیار دکترای تخصصی
- علوم دریایی و اقیانوسی

https://faculty.kmsu.ac.ir/sakhaei/fa

Google Scholar ORCID Research GATE
سید ناصر

سید ناصر سعیدی

دانشیار
اقتصاد و مدیریت
سید ناصر سعیدی
دانشیار دکتری
- اقتصاد و مدیریت

https://faculty.kmsu.ac.ir/saidi/fa

سهیل سعیدیان

استادیار
اقتصاد و مدیریت
سهیل سعیدیان
استادیار دکتری
- اقتصاد و مدیریت

https://faculty.kmsu.ac.ir/saidian/fa

Google Scholar ORCID
امیر پرویز

امیر پرویز سلاطی

دانشیار
منابع طبیعی دریا
امیر پرویز سلاطی
دانشیار دکترای تخصصی
- منابع طبیعی دریا

https://faculty.kmsu.ac.ir/salati/fa

Google Scholar Scopus ORCID

نگین سلامات

دانشیار
علوم دریایی و اقیانوسی
نگین سلامات
دانشیار دکترای تخصصی
- علوم دریایی و اقیانوسی

https://faculty.kmsu.ac.ir/salamat/fa

Google Scholar Scopus ORCID
احمد

احمد سواری

استاد
علوم دریایی و اقیانوسی
احمد سواری
استاد دکترای تخصصی
۰۶۳۲۴۲۳۳۳۲۲ علوم دریایی و اقیانوسی

http://faculty.kmsu.ac.ir/savari/fa

Google Scholar Scopus ORCID

امیرمیلاد شمس

مربی
اقتصاد و مدیریت
امیرمیلاد شمس
مربی کارشناسی ارشد
- اقتصاد و مدیریت

https://faculty.kmsu.ac.ir/shams/fa

رضا

رضا شمسی

استادیار
مهندسی دریا
رضا شمسی
استادیار دکترای تخصصی
- مهندسی دریا

https://faculty.kmsu.ac.ir/shamsi/fa

Google Scholar Scopus

نیما شهنی کرم زاده

استادیار
مهندسی دریا

سولماز شیرعلی

استادیار
علوم دریایی و اقیانوسی
سولماز شیرعلی
استادیار دکترای تخصصی
- علوم دریایی و اقیانوسی

https://faculty.kmsu.ac.ir/shirali/fa

حامد

حامد صافی

استادیار
اقتصاد و مدیریت
حامد صافی
استادیار دکترای تخصصی
- اقتصاد و مدیریت

https://faculty.kmsu.ac.ir/safi/fa

علی رضا

علی رضا صفاهیه

دانشیار
علوم دریایی و اقیانوسی
علی رضا صفاهیه
دانشیار دکتری
- علوم دریایی و اقیانوسی

https://faculty.kmsu.ac.ir/safaeiyeh/fa

Google Scholar ORCID Research GATE

مجتبی عباسپور

مربی
اقتصاد و مدیریت
مجتبی عباسپور
مربی -
- اقتصاد و مدیریت

https://faculty.kmsu.ac.ir/abbaspour/fa

حمیدرضا عبداللهیان

استادیار
اقتصاد و مدیریت
حمیدرضا عبداللهیان
استادیار دکترای تخصصی
- اقتصاد و مدیریت

https://faculty.kmsu.ac.ir/abdollahian/fa